Usługa pod klucz

Usługa pod klucz polega na przejęciu przez Studio Estima od Inwestora (Klienta) roli koordynatora prac wnętrzarskich i wyposażeniowych w ramach budowanego/kupowanego domu lub apartamentu.

Celem tej usługi jest przekazanie Klientowi, w założonym czasie, gotowego do zamieszkania i wyposażonego, w uzgodnionym zakresie, domu/apartamentu. Podstawową korzyścią jest oszczędność czasu Klienta, zwykle dedykowanego na: rozpoznanie rynku wykonawczego, pomyłki w wyborze wykonawców, nadzór inwestorski i zajęcia towarzyszące. Nie bez znaczenie jest gwarancja uniknięcia wielu błędów koncepcyjnych i zakupowych, przekładających się w dalszym etapie na dodatkowe koszty lub dyskomfort korzystania z niektórych rozwiązań w mieszkaniu.

Usługa pod klucz w pełnym zakresie rozpoczyna się już na etapie decyzji Inwestora o zakupie istniejącego obiektu lub na etapie wstępnych prac wykonawczych dla obiektu nowo powstającego. Późniejsze zlecenie usługi pod klucz wiąże się z modyfikacją zakresu prac stosownie do dotychczasowego zaawansowania prac.

Pełny zakres usługi pod klucz obejmuje:

  • * Wykonanie projektu wnętrza,
  • * Rekomendację ekip wykonawczych,
  • * Przygotowanie kosztorysów materiałowych, robocizny i wyposażenia,
  • * Nadzór inwestorski w zakresie jakości wykonania powadzonych prac oraz ich zgodności z projektem,
  • * Penetrację rynku dostawców,
  • * Doradztwo zakupowe,
  • * Koordynację dostaw, i montaży,
  • * Wstępny odbiór prac,
  • * Kontrolę dyscypliny budżetowej.
est1

Zachęcamy do kontaktu ze Studiem Estima Sopot w celu zapoznania się z naszym potencjałem w zakresie Usługi pod Klucz.