Projektowanie

Oferowana przez Studio Estima Sopot usługa projektowania wnętrz mieszkalnych, świadczona jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych architektów wnętrz. Usługa projektowania może dotyczyć całego domu, apartamentu lub mieszkania lub też ograniczać się do konkretnych pomieszczeń typu kuchnia, salon, sypialnia.

 Proces projektowy obejmuje:

 • * prezentację zasad wykonywania projektów,
 • * wywiad wstępny, tj. określenie zakresu, bazowych funkcji
  wnętrza i ogólnych preferencji, pozwalających na określenie
  oczekiwanego stylu projektowanego wnętrza,
 • * wizytę w miejscu realizowania projektu i pomiary wnętrza,
 • * wywiad pogłębiony pozwalający na uściślenie preferencji w tym
  charakteru oddziaływania wnętrza na domowników,
 • * przygotowanie koncepcji wstępnej,
 • * zawarcie umowy o wykonanie projektu,
 • * przygotowanie projektu i konsultacje,
 • * modyfikacje projektu,
 • * przekazanie projektu i wskazanie miejsc gdzie można nabyć lub
  wykonać elementy wyposażenia uwzględnione w projekcie.
Bez nazwy-1

Proces projektowy prowadzony jest w sposób gwarantujący wypełnienie założeń MISJI firmy, zgodnych ze współczesnym rozumieniem sztuki projektowania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą misją.

Projekt końcowy zależnie od zakresu uzgodnionych usług i charakteru projektowanego wnętrza usług może obejmować:

 • * rzut,
 • * widok ścian,
 • * rozwinięcie ścian,
 • * projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
 • * projekt posadzki,
 • * rzut sufitu,
 • * projekt mebli autorskich o ile występują,
 • * rzut sufitu,
 • * perspektywę, aksonometrię lub wizualizację.

Usługa projektowania, na życzenie klienta, może zostać rozszerzona o nadzór autorski i wykonawczy.

Nadzór autorski obejmuje wsparcie doradcze inwestora i kontrolę firm wykonawczych w zakresie zgodności z projektem przewidywanych w realizacji: materiałów, barw i form. Elementem składowym na życzenie klienta może być doradztwo zakupowe.

Nadzór wykonawczy obejmuje wsparcie Inwestora (Klienta) i kontrolę firm wykonawczych w zakresie dyscypliny wymiarowej oraz zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych, skutkujących uzyskaniem gotowości wnętrza do wypełnienia założeń projektu. Nadzór wykonawczy w pełnym zakresie może mieć zastosowanie w przypadku wykonywania projektu na etapie wnętrza w stanie surowym. Usługą o szerszym wymiarze w stosunku do nadzoru wykonawczego jest usługa pod klucz.